Дубов’язівська територіальна громада
Конотопського району Сумської області

УВАГА! ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА СТВОРЕННЯ ОФІЦІЙНОЇ СИМВОЛІКИ ДУБОВ’ЯЗІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ!

Дата: 18.01.2022 11:32
Кількість переглядів: 1122

Фото без опису

 

 

 

Додаток 1

                                     до рішення виконавчого комітету

                                        Дубов’язівської селищної ради 

                                       від 13.01.2022 №08

                                        

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на створення офіційної символіки 
Дубов’язівської селищної  ради Конотопського району Сумської області

 

 І. Загальні положення

 

1.1. Положення про проведення конкурсу  на створення офіційної символіки Дубов’язівської селищної ради Конотопського району Сумської області (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Дубов’язівської селищної ради  Конотопського району Сумської області, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт  тощо.

1.2. Офіційна символіка Дубов’язівської селищної ради  повинна мати об’єднуючий характер, сприйматися  усією громадою, а не тільки жителями одного села. 

1.3. Герб, прапор, гімн мають поєднуватися одне з одним і створювати цілісний образ територіальної громади.

         1.4. Ініціатором конкурсу на створення офіційної символіки Дубов’язівської  селищної ради Конотопського району Сумської області (далі – Конкурс) є виконавчий комітет Дубов’язівської селищної ради.

 

ІІ. Мета і завдання Конкурсу

 

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Дубов’язівської  селищної ради, що сприятиме  формуванню позитивного іміджу територіальної громади в Україні та за кордоном, поширенню позитивних знань про її історико-культурну спадщину та економіко-інвестиційний потенціал,  використовуватиметься в рекламних, промоційних та інших заходах.

2.2. Завдання Конкурсу:

2.2.1.Залучення максимальної кількості учасників до розробки  офіційної символіки Дубов’язівської  селищної  ради а  саме:

-створення ескізу герба та прапора громади;

-створення ескізу логотипа громади;

-написання тексту та музики гімну громади.

2.2.2.Пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості.

2.2.3. Поширення інформації про Дубов’язівську  селищну раду.

2.3. Офіційна символіка Дубов’язівської селищної  ради може використовуватися:

2.3.1. На інформаційно-рекламній продукції  про Дубов’язівську селищну раду.

2.3.2. На сувенірній продукції про Дубов’язівську селищну раду.

2.3.3. На дороговказах та інших предметах об’єктів туристичної інфраструктури.

2.3.4. Під час проведення культурно-масових заходів  на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

2.3.5. На привітальних листах, нагородних листах, документах, угодах. 

 

ІІІ. Порядок роботи конкурсної комісії

 

3.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення його результатів утворюється та затверджується персональний та кількісний склад комісії по визначенню переможців (далі - Комісія).

3.2. Головними завданнями Комісії є:

3.2.1. Забезпечення проведення Конкурсу.

3.2.2. Визначення переможця Конкурсу та забезпечення висвітлення підсумків на офіційному сайті Дубов’язівської селищної  ради та в засобах масової інформації.

3.3.  Основною формою роботи Комісії є засідання.

3.4. Рішення Комісії приймається більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.

3.4. Члени Комісії:

3.4.1. Беруть участь в обговоренні, розгляді та співставленні конкурсних пропозицій і приймають рішення про визначення переможця (переможців) Конкурсу.

3.4.2. Зобов'язані дотримуватися норм законодавства, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції.

3.4.3. Залишають за собою право на співробітництво з учасниками, які розробили перспективні ескізи, щодо надання, в разі необхідності додаткової пояснювальної інформації.

3.4.4.  Мають право залучати до роботи експертів відповідного профілю.

 

ІV. Умови проведення Конкурсу

 

4.1. У конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи.

4.2. Участь у Конкурсі безкоштовна.

4.3. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.

4.4. Комісія розміщує оголошення про початок Конкурсу, Положення про Конкурс  у засобах масової інформації  та офіційному сайті Дубов’язівської селищної ради.

4.5.  Для участі у Конкурсі подається заявка, письмова згода на збір та обробку персональних даних (відповідно до чинного законодавства) встановленого зразка  (додаток до Положення) та конкурсні роботи, вимоги до яких визначені у розділі V Положення.

4.6. Конкурсні роботи з позначкою «Конкурс на створення офіційної символіки» надсилаються або подаються на розгляд у друкованому  вигляді на адресу: 41655, Сумська обл., Конотопський р-н., вул. Глуховця,8, у електронному вигляді - на електронну адресу: dubovyzovka@ukr.net з поміткою у назві теми листа «Герб, прапор, логотип, гімн територіальної громади»

4.7. Конкурсні роботи, що надійдуть несвоєчасно, не відповідатимуть умовам Конкурсу до участі у Конкурсі не допускаються.

4.8. Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

І етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт: з 20.01.2022 року по 01.03.2022 року;

ІІ етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам  та обрання із них кращих  з 02.03.2022 по 10.03.2022року ;

ІІІ етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування з 11.03.2022 по 21.03.2022року

ІV етап – підбиття підсумків громадського голосування – 22.03.2022 року.

V етап - затвердження Дубов’язівською селищною радою офіційної символіки на пленарному засіданні Дубов’язівської селищної ради.

4.10. Виконавчий комітет залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу V Положення.

4.11. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються.

4.12. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про Конкурс.

 

V. Вимоги до конкурсних робіт

 

5.1. Ескіз герба має відповідати наступним  вимогам:

5.1.1. Обов'язковим є дотримання правила геральдичної колористики.

5.1.2. Гербовий малюнок має відповідати вимогам геральдичної композиції,  бути двомірним, без півтіней і перспективних зображень.

5.1.3. До гербового малюнку не дозволяється вносити зображення Державного герба України, використання символів і атрибутів іноземних держав.

5.1.4.  Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених пунктів, які належать до Дубов’язівської територіальної громади.

5.1.5. Зображення проєкту герба подається в кольоровому варіанті, формату А-4 (допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка).                                    

5.2. Ескіз прапора має відповідати наступним  вимогам:

5.2.1. Прапор має прямокутну форму. 

5.2.2. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи.

5.2.3. Зображення проєкту ескізу прапора  подається в кольоровому варіанті, формату А-4 (допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка).   

5.2.4. Учасником конкурсу обов’язково додається короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів.                                 

5.3. Вимоги до тексту та музики гімну:

5.3.1. Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мають відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

5.3.2. Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису, мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору(ритм,рима,благозвучність.

5.3.3. Додатково учасники конкурсу можуть надати музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіо файлу з розширенням  mp3 у електронному вигляді або на електронному носії.

5.4. Конкурсні роботи мають містити письмове обґрунтування змісту заявки (текстовий опис) у паперовому та електронному вигляді.

5.5. Конкурсні роботи мають супроводжуватися заявою, підписаною автором роботи, про те, що він (вона) у разі перемоги згоден на укладання договору про передачу організатору Конкурсу виключних майнових авторських та суміжних прав на проєкт.

5.6. Вимоги до створення логотипа Дубов’язівської селищної ради:

         5.6.1.Ескіз логотипа Дубов’язівської селищної ради повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4.Робота має бути виконана в кольорі. Допускається різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

        5.6.2. Ескіз логотипа повинен відображати характерні особливості населених пунктів громади, містити  знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села громади серед інших населених пунктів.

 

 VІ. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

 

6.1. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора територіальної громади   учасник подає (надсилає) наступні документи:

         - заявку на участь у конкурсі та письмову згоду на збір та обробку персональних даних (відповідно до чинного законодавства) встановленого зразка;

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

         6.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну територіальної громади   учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі та письмову згоду на збір та обробку персональних даних (відповідно до чинного законодавства) встановленого зразка;

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у       форматі doc, docx);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

- за бажанням – аудіофайл гімну (в електронному вигляді у  форматі mp3).

6.3 З метою виготовлення ескізного проєкту герба і прапора Учасник конкурсу повинен:

- виявити, вивчити і встановити зміст і причини усіх давніх знаків, які використовувалися  селами територіальної громади;

- у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, ввести додаткові геральдичні фігури, які вказували б на приналежність нового герба конкретній території чи територіальній громаді;

- у разі вживання в гербі елементів, не придатних для використання  у сучасних   умовах та у разі відсутності будь-яких даних про давні герби розробляються нові знаки.

 Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком сіл громади, розкриття змісту назви поселення, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

 

VІІ. Визначення переможців Конкурсу

          7.1 Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи,  набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування та рішенням Комісії по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Дубов’язівської селищної ради .

7.2. Результати роботи Комісії оформляються протоколом засідання.

7.3. Інформація про результати роботи Комісії є відкритою.

7.4. Комісія визначає переможця відповідно до критеріїв, зазначених у розділах V та VІ.

 

VІІІ. Процедура нагородження переможця Конкурсу

 

8.1. Оголошення результатів Конкурсу оприлюднюється на офіційному сайті  Дубов’язівської селищної  ради.

8.2.  Комісія гарантує не використовувати та не передавати третім особам ескізи символіки, які були представлені на Конкурс, але не стали переможцями без дозволу авторів ескізів.

8.3. Дубов’язівська селищна рада затверджує результати Конкурсу і  офіційну символіку Дубов’язівської селищної ради  для використання.

 

ІХ. Авторські права

 

9.1. Переможець Конкурсу зобов'язаний укласти з Дубов’язівською селищною радою  договір про передачу виключних майнових авторських та суміжних прав на офіційну  символіку.

9.2. У разі, якщо переможець Конкурсу протягом 5 днів з моменту оголошення результатів Конкурсу відмовляється укласти договір про передачу виключних майнових авторських та суміжних прав на символіку, Комісія визначає переможцем наступного за кількістю голосів учасника.

9.3. Дубов’язівська селищна рада не несе ніяких зобов'язань щодо будь-яких прав третьої сторони.

 

 Керуючий справами (секретар) виконкому                            Тетяна МАШАЙ   

 

ДОДАТКИ:

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь