Дубов’язівська територіальна громада
Конотопського району Сумської області

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ ДУБОВ’ЯЗІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ЗІ ЗМІНАМИ)

Дата: 09.08.2022 14:18
Кількість переглядів: 193

 

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

НА ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГИ З ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ ДУБОВ’ЯЗІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ЗІ ЗМІНАМИ)

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Дубов'язівської селищної ради Конотопського району Сумської області,

41655, Сумська обл., Конотопський р-н, смт. Дубов’язівка, вул. В.Глуховця,8.       

2. Підстава для проведення конкурсу:

Стаття 351 Закону України "Про відходи", рішенням виконавчого комітету Дубов'язівської селищної ради Конотопського району Сумської № 182 від 15 вересня 2021 року «Про організацію проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Дубов’язівської селищної ради (смт. Дубов’язівка та с. Сім’янівка)»

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

Місце: 41656, Сумська обл., Конотопський р-н, с. Сім'янівка, вул. Центральна,64. 

Дата: 17 серпня 2022 року

Час: 10 год. 00 хв.

Начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування та архітектури виконавчого комітету селищної ради -  Ковбань Олег Анатолійович, тел. 097-333-20-44.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1 Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території населених пунктів Дубов’язівської селищної ради.

Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

4.2 Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.

4.3 Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів – не менше трьох років.

4.4 Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

4.5 Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

5. Перелік документів, оригінали та (або) копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;

- довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

- документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

- документа, що містить відомості про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів за останній рік;

- технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

- довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

- довідки про проходження водіями медичного огляду;

- документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

- документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

6. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів:

            - послуги надаються на території Дубов'язівської селищної ради (смт. Дубов'язівка та с. Сім'янівка);

            - відстань до полігону твердих побутових відходів – 20 – 50 км.

7. Характеристика об'єктів утворення твердих побутових відходів за джерелами їх утворення:

           - багатоквартирні житлові будинки;

           - приватні житлові будинки.

8.  Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відполвідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів:

Обсяг твердих побутових відходів на території Дубов’язівської селищної ради, Конотопського району, Сумської області орієнтовно складає – 720 м³ на рік.

Розрахунок: 1,8м³ ×400 чол. =720м³.

Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема:

- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям Дубов’язівської селищної ради, Конотопського району, Сумської області послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України « Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», «Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів» затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1070 від 10.12.2008р., постанови Кабінету Міністрів від 16.11.2011р. №1173 « Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», забезпечення споживачів якісними послугами з вивезення твердих побутових відходів.

9. Вимоги до конкурсних пропозицій:

9.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

9.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію.

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

9.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

9.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

10. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

- Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

- Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення.

Уразі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

- Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

- Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу,яким надіслано конкурсну документацію.

- У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

11. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

- Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

- Місце подання конкурсних пропозицій – 41656, Сумська обл., Конотопський р-н, с. Сім'янівка, вул. Центральна,64.- Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 10 год. 00 хв. 17.08.2022 року.

- Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

- Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

- Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

- Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.

- Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

12. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

- Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 10 год. 00 хв. 17.08.2022 року за адресою: 41656, Сумська обл., Конотопський р-н, с. Сім'янівка, вул. Центральна,64.

 - Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

- Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

- Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

13. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

- За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

- Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

- Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

14. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

З переможцем конкурсу протягом десяти календарнихднів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору.

15. Розгляд спорів.

Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Виконавчий комітет Дубов’язівської селищної ради    

 

Додаток

                                                                                                            до конкурсної документації

                                                                                                                     на визначення виконавця

                                                                                                                           послуги з вивезення твердих

                                                                                                                           побутових відходів на території

                                                                                                                  Дубов’язівської селищної ради

                                                                                                                Конотопського району

                                                                                                      Сумської області

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з вивезення побутових відходів

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

    1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг з вивезення побутових відходів, який встановлює однакові для всіх Споживачів умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Споживачем (надалі – «Договір»).

Публічна оферта - пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що містяться в публічній оферті.

Акцепт - надання Споживачам повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою шляхом оформлення та/або підписання заяви-замовлення про приєднання до Договору, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Споживач—фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір.

Сайт — сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://dbv-gromada.gov.ua/

Сторона —Виконавець або Споживач в залежності від контексту.

Сторони —Виконавець та Споживач.

Приміщення споживача— приміщення, яке належить Споживачу на праві власності або використовується споживачем на іншій правовій підставі.

Правила користування Послугою – невід’ємна частина цього Договору, що є обов’язковою для Споживача при користуванні Послугою. Щомісячний платіж —передбачена Тарифним планом споживча (Споживач) плата.

 

1.2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

 

1.2.1.Для фізичних осіб, які до моменту опублікування цього Договору не користувалися послугами Виконавця, підтвердженням повного та безумовного акцептуванням публічної оферти є оформлення та/або підписання Споживачем заяви-замовлення про приєднання до Договору, що свідчить про прийняття ним публічної оферти та сплати Споживчої плати за отримані послуги.

1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви-замовлення від Споживача та/або оплати Споживачем Послуг наданих Виконавцем чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірникаСторонами.

1.2.3. Споживач дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту надання Виконавцю заяви-замовлення та/або оплати наданих Послуг.

1.2.4.Віконавець на письмову вимогу Споживача надає йому завірену печаткою письмову форму цього Договору.

1.2.5. Укладаючи Договір, Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Споживачем положень Договору, Тарифних планів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

 

1.3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.3.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

1.3.2. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.

1.3.3. Якщо Споживач не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно Споживач, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору.

1.3.4. Якщо Споживач не згодний з умовами Договору, він невправі користуватися наданими послугами. Відповідно, Споживач, який оформив та/або підписав заяву-замовлення про приєднання до Договору чи сплатив надання послуг Виконавцем вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даногоДоговору.

1.3.5. Договір про надання послуг на вивезення ТПВ укладається шляхом надання згоди споживачем на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст.633ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

1.3.6. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору та/або Правил користування Послугою з обов’язковим повідомленням про це Споживачів на Сайті. У разі незгоди Споживача зі змінами, внесеними до Договору та/або Правил користування Послугою, цей Споживач має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору та/або Правил користування Послугою. Не розірвання споживачем Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Споживача зі змінами внесеними до Договору.

1.3.7. При внесенні змін до цього Договору та/або Правил користування Послугою, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Споживача про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

 

1.4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

 

1.4.1. Умови надання послуг з вивезення побутових відходів:

1.4.1.1. наявність у Виконавця технічної можливості для надання Споживачу замовленої послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Споживача в зоні дії послуги які надає Виконавець;

1.4.1.2. ознайомлення Споживача з умовами цьогоДоговору;

1.4.1.3. оформлення Споживачем письмової заяви-замовлення про приєднання до даного Договору;

1.4.1.4. внесення Споживачем на розрахунковий рахунок Виконавця платежу за надання послуг.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Виконавець надає Замовнику послуги з вивезення побутового сміття у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги) на підставі законодавства про відходи, житлово-комунальні послуги, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про надання послуг з поводження з побутовими відходами», та цього договору.

2.2.  Уповноважений будинку (Споживач), що мешкає, опікується або є власником приватного будинку, що розташований в зоні надання послуг Виконавцем, і відповідає за цим договором за своєчасне розміщення сміття за встановленим цим договором графіком в зоні доступу персоналу Виконавця при зборі.

2.3. Графік надання Виконавцем послуг з вивезення ТПВ опубліковується на сайті та за запитом повідомляється Споживачеві уповноваженими особами Дубов’язівської селищної ради Конотопського району Сумської області.

2.4. Завантаження ТПВ здійснюється Виконавцем.

2.5. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

 

3. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

3.1. У разі невиконання Споживачем своїх обов’язків та Правил надання і отримання Послуги, передбачених цим Договором, припинити надання Послуги або розірвати цей Договір у встановленому законодавством порядку.

3.2. Надсилати Споживачу на його електронну адресу чи телефонний номер повідомлення з метою інформування Споживача про послуги Виконавця.

3.3. Вносити зміни до Договору шляхом публікації нової редакції та/або змін на сайті   dubovyzovka@ukr.net розміщення на цьому сайті відповідного повідомлення про здійснення цих змін.

3.4. Встановлювати нові Тарифні плани (тарифи), плату за послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани (тарифи) чи плату запослуги.

3.5. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором. У разі якщо Виконавець не припинив або не обмежив надання Послуг, Споживачу не звільняється від обов’язку оплатити фактично отримані Послуги. Припинення або обмеження надання Послуг може бути здійснене Виконавцем без будь-якого додаткового повідомлення Споживача.

3.6. В односторонньому порядку розірвати Договір шляхом направлення про це Споживачу за 30 (тридцять) календарних днів відповідного повідомлення цінним листом на адресу, вказану в реквізитах Споживач в заяві-замовленні та/або в інших документах.

3.7. Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Споживачу Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій Виконавця з Споживачем.

3.8. Якщо Виконавець виявить, що дані, які йому повідомив Споживач при укладенні Договору, є неправдивими –Виконавець має право розірвати Договір, попередивши Споживача про це не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 

4.1. Оприлюднювати в ЗМІ або на сайті  https://dbv-gromada.gov.ua/ про зміну тарифів на послуги, що встановлюються самим Виконавцем, не пізніше, ніж за сім календарних днів до їх введення. При цьому, зміна або скасування існуючого тарифного плану (тарифу) не потребує згоди Споживача.

4.2. Розпочати надання Споживачу Послуг у термін/строк, що не перевищує 20 (двадцять) календарних днів з моменту укладення Договору, якщо Сторони не узгодили інший строк початку надання Послуг Споживачу.

4.3. Надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 « Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами», та цього договору.

4.4. Збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

4.5. Перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами.

4.6. Розглядати звернення (скарги та заяви) Споживача, з урахуванням вимог Закону України “Про звернення громадян”.

4.7. Нести інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ПРАВА СПОЖИВАЧА

5.1. Відмовитись від послуг та припинити дію цього Договору шляхом його розірвання після повного використання первинного авансу, внесеного Споживачем, письмово попередивши про це Виконавця не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до припинення користування послугою. Для розірвання Договору за своєю ініціативою Споживачу необхідно особисто або через уповноваженого представника оформити письмово заявку про розірвання Договору.

5.2. Ознайомитись у Виконавця з правами, визначеними статею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

 

6.1. Забезпечувати утримання у належному стані  місце розташування сміття.

6.2. Своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи.

6.3. Дотримуватись вимог законодавства та Договору.

6.4. Систематично, не рідше 1 разу на 7 (сім) календарних днів, перевіряти наявність повідомлень Виконавця на Сайті Виконавця. Споживач приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Виконавця на Сайті Виконавця.

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

7.1. Споживач погоджується, що норма накопичення на одного мешканця для будинків приватного сектора становить 1,8м³ на рік або 0,15м³ на місяць.

7.2. Споживач самостійно відповідає за правильність та своєчасність здійснених ним оплати по виставлених Виконавцем рахунках за надання послуг з вивезення ТПВ.

7.3. Послуги оплачуються в безготівковій формі на виставлений рахунок Виконавця, який надається Споживачеві, чи переведенням коштів з рахунку Споживача на рахунок Виконавця через комунальні платежі.

7.4. Документи щодо оплати рахунку мають зберігатися споживачем протягом 3-х років.

7.5. Споживач повинен усвідомлювати, що рахунки на оплату Послуг та Додаткових послуг,а також інші матеріали, що можуть бути для нього конфіденційними, і які надсилаються Виконавцем за допомогою електронної пошти, можуть стати доступними зловмисникам, зважаючи на вразливість систем електронних повідомлень. У зв'язку з цим Виконавецьне нестиме відповідальність за можливе розкриття конфіденційної інформації Споживача у разі протиправного проникнення зловмисником у поштову скриньку Споживача, перехоплення повідомлення в процесі доставки, а так само в інших випадках отримання зловмисниками доступу до конфіденційної інформації Споживача.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання зобов’язань, визначених цим Договором і чинним законодавством.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чиним законодавством.

9.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його розміщення (оприлюднення) на Офіційному веб-сайті Виконавця.

9.3. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору жодна із Сторін письмово не заявить про намір розірвати цей Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) на наступний рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива без обмеження терміну.

9.4. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:

- за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону, а також провести взаєморозрахунки та виконати всі фінансові зобов’язання одна перед одною з дотриманням умов цього Договору;

- за рішенням суду;

- у випадку довго тривалості (більше двох місяців) форс-мажорних обставин, при цьому Сторони зобов’язуються протягом одного місяця провести фінансові взаєморозрахунки і не вправі вимагати від іншої сторони відшкодування збитків;

- у випадку закінчення строку дії ліцензії, припинення її дії.

 

10. ІНШІ УМОВИ

 

10.1. Жодна зі сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої сторони. Передача прав та обов’язків за цим Договором , не є односторонньою, зміна умов чи відмова від Договору, якщо право такої зміни або відмови врегульовано сторонами завзаємною згодою в цьому Договорі або в інших, пов’язаних з цим Договором, документах.

10.2. Усі суперечки та розбіжності, пов'язані з виконанням умов Договору/Угоди, вирішуються шляхом переговорів та/чи обміну листами.

10.3. Якщо переговори не приведуть до вирішення спору, справа передається на розгляд до відповідного суду згідно з правилами підвідомчості та підсудності, визначеними чинним законодавством України.

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1. Одностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором.

11.2.Споживач не заперечує, що при оформленні рахунків, актів та податкових накладних за надані послуги, уповноважена особа Виконавця може застосовувати свій власний факсимільний підпис (факсиміле).

11.3. Укладаючи цей Договір Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, затверджених Виконавцем  та оприлюднених на офіційному сайті.

11.4. Підписуючи та/або оформивши заяву-замовлення про приєднання до Договору Споживач надає дозвіл на збір та обробку персональних даних, зазначених у Договорі для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України. Виконавець вправі здійснювати обробку персональних даних самостійно, так і доручивши її розпоряднику бази персональних даних.

11.5. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Споживачів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Споживача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що Споживач розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Споживач не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

 

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

Адреса для надсилання скарг (заяв, звернень) до Виконавця, порядок і терміни розгляду заяв та скарг, а також поштові та електронні адреси, за якими Споживач може звернутися з питань надання послуг до Виконавця можна дізнатись з рахунків на оплату послуг та на офіційному сайті Виконавця.

 

Фото без опису

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь